EN  |  HU

Környezetbarát védjegy

Publikálva 2014 ápr 11 | szerző: Kiss Judit

0

Zöld és közbeszerzés, mi az?

Dr. Barna Orsolya, ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági szakértő a Zöld közbeszerzésekről.

Mondana-e néhány szót az un. Zöld Közbeszerzésekről, mi az, amit fontos ezekről tudnia a takarító szakmának?

A környezetvédelmi szempontok közbeszerzési eljárások során történő alkalmazásának jogi lehetősége már régóta biztosított Magyarországon. A régi közbeszerzési törvény egy 2005-ös módosítása átültette a 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelvek környezetbarát szempontok érvényesítését lehetővé tevő szabályait is.

A régi Kbt.-t követően az új közbeszerzési törvény is a közösségi közbeszerzési irányelvekkel összhangban a közbeszerzési eljárások több elemében is teret enged a környezetvédelmi megfontolásoknak: a beszerzés tárgya meghatározása során a közbeszerzési műszaki leírásban, az alkalmassági feltételek körében, a bírálati szempontok között, valamint a szerződés teljesítése feltételeinek megadásakor.

A zöld közbeszerzések kitűnően alkalmasak arra, hogy a fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó szolgáltatók kerüljenek előnybe a piacon, ehhez azonban szükséges, hogy az ajánlatkérők erre egyre nagyobb figyelmet fordítsanak kiírásaik során.

Milyen részarányt képviselnek az ilyen jellegű kiírások a közbeszerzésekben?

Jelenleg néhány százalékos a valóban zöld közbeszerzések aránya a beszerzési piacon, amelynek az is oka, hogy a zöld közbeszerzésekről szóló kormányrendelet – amelynek tervezete kifejezetten a takarítási szolgáltatások vonatkozásában is tartalmaz előírásokat – annak ellenére, hogy lassan 2 éve elkészült, még mindig nem került elfogadásra, noha hatályba lépése komoly lendületet adna a fenntarthatósági, és környezetbarát szempontoknak a közbeszerzésekben történő alkalmazásához.

Természetesen azért a rendelet hiányában is vannak fenntarthatósági szempontokat tartalmazó kiírások, például a Magyar Közbeszerzési Intézet már több környezetbarát takarítási szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást folytatott le.

Milyen hatása lesz véleménye szerint a közbeszerzés rendszerére, gyakorlatára annak, hogy a napokban elfogadták a környezetbarát takarítás új feltételrendszerét és hamarosan takarító cégek is elkezdhetik használni tevékenységük megkülönböztetésére a Környezetbarát Védjegyet?

Az ajánlatkérő szervek, amelyek környezetvédelmi követelményeket kívánnak meghatározni a takarítási szolgáltatások vonatkozásában, egy adott szerződés műszaki leírásában, környezetvédelmi jellemzőket állapíthatnak meg, így konkrétan hivatkozhatnak majd a Védjegyre, de ezen túl is megállapíthatnak fenntarthatósági szempontokat a beszerzési eljárásban.

A Védjegy nagyban megkönnyíti az ajánlatkérők munkáját, hiszen amennyiben környezetbarát takarítási szolgáltatást akarnak megrendelni, de például magát a Védjegyet teljes mértékben nem akarják hivatkozni, a kritériumrendszerből egy-egy követelményt is kiemelhetnek, és a műszaki tartalom részévé tehetnek.

Vannak-e változások, várhatóak-e új fejlemények a közbeszerzések területén?

Jelenleg uniós szinten az új közbeszerzési irányelvek elfogadásának folyamata zajlik, amely új jogszabályok még nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, így várhatóan a magyar jogszabályi környezet is ebbe az irányba fog elmozdulni, amely körülmény kifejezett aktualitást ad a Környezetbarát Védjegy takarítási szolgáltatásokra történő kiterjesztésének is.


további cikkeiVissza az elejére ↑