EN  |  HU

Környezetbarát védjegy

Publikálva 2014 márc 19 | szerző: Kiss Judit

0

Új Környezetbarát takarítási szolgáltatás feltételrendszert fogadott el az ÉMB

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Értékelő és Minősítő Bizottsága (ÉMB) 2014. március 18-i ülésén megvitatta, és elfogadta a Környezetbarát takarítási szolgáltatás új követelményrendszerét a magyar nemzeti „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítő védjegy elnyeréséhez.

Jelen minősítési rendszer azokat a környezetvédelmi és egyéb követelményeket tartalmazza, amelyek előnyösen megkülönböztetik a környezetbarát takarítást a többi takarítási szolgáltatástól.

Az elfogadott új Környezetbarát takarítási szolgáltatás feltételrendszer 2014. március 18-tól 2017. március 31-ig van érvényben.

Tájékoztató a pályázatról letölthető itt. További, (hatályos 2017. 03.31-ig) dokumentumok:

KT-64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás feltételrendszer

Pályázati adatlap

Pályázati tájékoztató

A vonatkozó feltételrendszer szerint környezetbarát takarításnak minősül az olyan takarítási szolgáltatás, amely az életciklusára vonatkozó megfontolások alapján környezeti szempontból előnyös, ezáltal megvédi az emberi egészséget és a környezetet, azaz:

a) amely alkalmazásával a „kezelt” tárgyak, berendezések jó minőségét, használhatóságát minél hosszabb ideig megőrzi,
b) épületspecifikus környezetbarát takarítási tervet alkalmaz,
c) a lehető legkevesebb vizet és tisztítószert használ,
d) a szolgáltatáshoz használt tisztítószerek meghatározott része környezetbarát
minősítéssel rendelkezik,
e) fertőtlenítőszert csak az indokolt esetben és előírt helyeken használ,
f) a felhasználásnál előnyben részesíti a környezetbarát papírárut,
g) a szolgáltatáshoz kapcsolódó szállításnál és a takarításra használt gépek
megválasztásánál törekszik az energiatakarékosságra,
h) a tevékenységéből adódó hulladék minimalizálására törekszik,
i) a szolgáltatás során összegyűjtött hulladékot szelektíven gyűjti,
j) rendszeres oktatással és képzéssel eléri, hogy jól képzett, felkészült munkaerőt
alkalmaz.

A követelményrendszer szakmai kidolgozásában részt vettek a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) és a Wesley János Lelkészképző Főiskola Környezettan Tanszékének szakértői.

A takarításra vonatkozó elfogadott új feltételrendszer kiterjed mind a napi takarítási módokra (gépi, vegyszeres, vegyszermentes, mikroszálas), mind a nagytakarításokra is: Eddig csak egy feltételrendszer alapján pályázhattak azok, akik a környezetkímélő takarítási szolgáltatásukat kívánták védjegyeztetni. A napi rendszerességgel használt vegyszeres takarítási formák szükségessé tették további pályázati lehetőségek bővítését.

Pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amely Társaság konzultációt nyújt a pályázatra történő felkészüléshez, végzi a pályázatok értékelését, továbbá a miniszteri jóváhagyást követően megköti a védjegyhasználatra vonatkozó szerződést. (forrás: www.hoi.hu)

A felülvizsgált KT-64 követelményrendszerről itt tájékozódhat.


további cikkeiVissza az elejére ↑