EN  |  HU

Publikációk

Publikálva 2017 okt 20 | szerző: Pintér Zoltán

0

Tisztítás-technológiai szolgáltatók SWOT elemzése 2017

Az idei évi szakértői vizsga esettanulmányom egy SWOT analízis a Tisztítás-technológiai iparágról. Nem találtam ilyen témájú publikus írást. Ezt a publikus tanulmányt akár lehet egy kezdeményezésnek is tekinteni, és a piac szereplőivel közösen tovább fejleszteni.

Strengths – erősségek

Weaknesses – gyengeségek

Opportunities – lehetőségek

Threats – veszélyek

  • Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen.
  • Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek.
  • Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
  • Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.

A takarító ipar SWOT analízise 2017-ig, ahogy én látom (a szerző).

Belső tényezők:

Takarító cégek erősségei:

Különleges versenyképesség.
A piaci szereplők  nagy részének nincs különleges, egyedi, a versenytársaktól eltérő erőssége. Akiknek van, azok tudják magukat jól pozícionálni, és szegmentáltan szolgáltatni egy vagy több, tudatosan kiválasztott célcsoportnak.
Pl. vannak olyan cégek,

  • melyek társasházak takarítására szakosodtak,
  • vagy 1000 m2 alatti, vagy épp ellenkezőleg, 1000m2 feletti iroda területek takarítására,
  • vagy szárazjéggel történő nagytakarításokra, stb.

Versenyképes-e a szakértelem?
Ez a kérdés egyre inkább előtérbe kerül. Azt gondolom, hogy igen. Ma már vannak megrendelők (és egyre többen vannak, akik így gondolják) akik számára igenis fontos, hogy szakmailag magas szinten működő szolgáltató lássa el a takarítási szolgáltatást. A megváltozott munkaerő piaci körülmények miatt kénytelenek a megrendelők jóval többet fizetni a takarítási szolgáltatásért, viszont ha már többet fizetnek, joggal várják el, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást kapjanak.

Megrendelők jó véleménye
Az ajánlás elégedett ügyfelek esetében mindig is jól működött. Az emberek általában fogorvost, nőgyógyászt is ajánlás alapján választanak, takarítócégek esetében sincs ez másként. A megrendelő oldaláról nézve nem könnyű takarítócéget választatni. Mi alapján ítélje meg azt, hogy melyik vállalkozás nyújtja a számára legmegfelelőbb szolgáltatást?
Egy termék esetében könnyebb a döntés, mert ki lehet próbálni, meg lehet fogni. 
A takarítási szolgáltatás egy jövőben megvalósuló szolgáltatás, mely csak akkor mutatkozik meg, mikor már elkötelezte magát a megrendelő, vagyis szerződés kötött. Addig a „papír bármit elbír”, a szolgáltató ajánlatában mindnet meg tud ígérni.  

Elismert piaci vezető szerep
Ha a cég pozícionálta magát, és egy a szegmentált célcsoport számára teljesít megbízásokat, az jól is teljesíti, akkor saját szakterületén piacvezető pozíciót is el tud érni. Nem feltétlenül kell több milliárdos bevétellel rendelkeznie, hogy piacvezető legyen, sokkal fontosabb, hogy a választott szakterületen bizonyítsa tudását, tapasztalatát.   

Fejlett technológia,  költségelőnyök,  innovációs képesség
A takarítási szolgáltatás jelentős mértékű humán erőforrást igényel.
De eszköz, gép igénye sem csekély, melyek gyártói folyamatosan fejlesztenek, keresik az innovációkat, és a környezettudatos megoldásokat. Persze az innováció mind anyagi, mind erőforrás befektetést igényel, mely nem azonnal, hanem hosszabb távon térül meg. Egy hatékonyabb, környezetbarátabb technológia általában többlet költséggel jár mint a hagyományos, azonban hatékonyabb,vegyszerfelhasználásban, vagy időráfordításban, így ezeken a területeken megtakarítás érhető el.
Azok a szolgáltatók akik ezeket figyelemmel kísérik, és alkalmazzák, versenyelőnyt szerezhetnek, illetve erősíthetik márkájukat.

Bizonyított már a menedzsment
Azok a szolgáltatók ahol a vezetők (akár felső, vagy középvezetők) elkötelezettek a szakma iránt, és valóban hívatásuknak tekintik a tisztítás- technológiát, azok tesznek is a szakma fejlesztésért, elismerésért, pl: publikálnak, részt vesznek szakmai találkozókon, szerepet vállalnak érdekképviseleti szervezetek munkájában stb. Bizonyítják, hogy elkötelezettek a szakmaiság mellet, és nem csak „pénztermelő gépezetként” működtetik cégeiket.

Gyengeségek:

Nincs egyértelmű stratégiai irányvonal
Nem pozícionálták magukat, nincs jövőképük, nem szakosodtak. Folyamatos lemaradásban vannak, nincs idejük, mert nem érik utol magukat, sodródnak a dolgokkal, és nem urai a helyzetnek. Nem ők irányítják a cégüket, hanem a körülmények.

Rossz piaci megítélés, gyenge piaci imázs
A takarítók sajnos sok estben a társadalom „elesettebb” rétegeiből kerülnek ki, kevésbé iskolázottak, idősebbek stb. A javadalmazás területén is az egyik legalacsonyabb bérkategóriába vannak sorolva. Sajnos sok esetben mikor a takarítókra gondolnak, azonnal sok negatív dolog jut az emberek eszébe, mint pl. lopnak, isznak, ápolatlanok stb.
Minden nap bizonyítania kell a szakmának, hogy ez a megítélés pozitív irányba változzon.

Elavult létesítmények
Az utóbbi évtizedekben nagyon sok új épület épült, de vannak szép számmal olyan épületek, intézmények, melyek harminc évesnél régebbiek, és nem fordítottak a felújításukra. Ezekben az épületekben sokkal nehezebb takarítani, egyrészt a felületek állaga miatt, másrészt az egész épület miliője sem túl motiváló az igényes munkavégzés irányába.
Sokszor a takarítástól várnak a megrendelők állag megújulást, ami nem tud reálisan megvalósulni. Természetesen az évtizedek alatt lerakódott szennyeződéseket el lehet távolítani, részben vagy egészében, de az eredeti új állapotot nem lehet visszaállítni csupán takarítással.

Jövedelmezőség csökkenése
Folyamatos megrendelő elvárás hogy csökkenjenek a költségek, így a takarítás vállalási díja is csökkenjen. Egy bizonyos szintig teljesítette a piac ez irányú elvárásokat a jövedelmezőség terhére, sőt át is esett a ló túloldalára, mert elindult egy olyan negatív árspirál mely már irreálisan alacsony árakat eredményezett, a humán erőforrás költségét a  bérköltségeket sem fedezte. Ezekben az esetekben a szerződésben rögzített feladatok, területek takarítása nem került elvégzésre, így tudták csak kigazdálkodni a vállalási díjból a költségeket. Ha minőségi kifogás érkezett, akkor az volt a válasz, hogy ezért a díjért ezt tudjuk nyújtani.
Napjainkban (2017) gyökeresen megváltoztak a munkaerő piaci körülmények, és minimálbér javadalmazásért már nem lehet takarítókat találni, mert egész egyszerűen nem jönnek annyi pénzért takarítani. Magasabb béreket kell juttatni a munkavállalók részére, melyet a vállalási díjban is érvényesíteni kell. A megrendelők egy része ezt kezdi elfogadni, viszont ha már jelentősebben többet fizet a szolgáltatásért, akkor elvárja, hogy jó minőségű takarítást kapjon.
A költségérzékenyég érthető, hisz minden befektető szeretne minél nagyobb hozamot elérni, de az ésszerűség határát nem lehet átlépni mert az a szolgáltatás rovására megy.
Egy bérbeadásra épített ingatlan beruházás esetében, 20 éves távlatban vizsgálva a költségeket: 20 év alatt a beruházási költség összege, a létesítmény üzemeltetési költségével összevetve, 30%-os arányú.    Tehát egy létesítmény 20 évnyi üzemletetési költésgének csupán 30%-a felépíteni a létesítményt.

Menedzseri mélység és tehetség hiánya
Mint arról már írtam, nem kell különösebb képzettség, végzettség ahhoz, hogy valaki takarító céget alapítson.  Így nincs semmilyen szűrő, hogy vajon az egyén alkalmas-e a szakmát képviselni a piacon, és hozzáállása milyen képet fest a szakmáról a megrendelő fejében.
Egy céget vezetni összetett feladat, sokan nem is gondolnák mikor belevágnak. Sok területen kell  rendelkezni kellő információkkal, mint pl. munkajog,  könyvelés, cashflow, tárgyalás technika, marketing, számvitel, humán erőforrás menedzsment stb. és akkor még nem beszéltünk a szakmaiságról. 
Sokszor egy takarító cég menedzselése nem a szakmaiságról szól, sokkal inkább menedzsmenti feladat.

A legtöbb vállalkozás esetben a menedzseri készég, tehetség hiánya akadályozza meg a vállalkozásból vállalttá fejlődést.

Belső működési problémák
Minden cégnél előre meghatározott pozíciókban, megfogalmazott feladatkörrel, felelősségi és döntési jogkörrel ellátott emberek dolgoznak, legalább is így kellene lennie. Egy cég csak akkor tud sikeresen működni ha a benne dolgozó munkatársak tudják mi a feladatuk, és mit várnak tőlük a feletteseik.
Ha nincs meg a kellő menedzseri készség, akkor nem biztos hogy kellő módon vannak delegálva a feladatkörök. És ez azt eredményezi, hogy mindenki csinál mindent a cégben, az éppen aktuális feladatot az kezeli, aki legközelebb van.
Látok takarító cégeket a piacon akik így működnek, és folyamatos munkaerő hiányban szenvednek. Nem csak a végrehajtói állomány (takarítók) szintjén, hanem a középvezetői szinten is. Azok a területvezetők, akik ilyen cégnél dolgoznak, nem sokáig bírják ezt a fajta működést, így hamar átpártolnak egy rendezettebb módon működő céghez. De láttunk már olyat is, hogy gondol egy merészet a területvezető  és saját céget alapít, majd megpróbálja a vele kapcsolatban álló megrendelőket az új cégébe apportálni.  

Piaci nyomásra érzékenység

Sajnos ez nagyon is létezik a szektorban. A takarító cégek így a szolgáltatói piac hajlamos piaci nyomásra engedni.
Persze kell egy bizonyos szintű rugalmasságnak lenni a rendszerben, de bizonyos határokon belül.
És ez különösen az árak területén jelenik meg. A megrendelők beszerzőinek persze az a feladata hogy minél többet faragjanak az árakból, hisz sok cégnél az elért alku megtakarításokból kapják az év végi jutalmukat a munkatársak.
De ha tisztázódott a szolgáltatás műszaki tartalma, akkor hajlamosak a cégek árletörő nyomásnak engedve, 10-20%-ot engedni a díjból, csak hogy megkapják a munkát, mondván, majd valahogy kihozzuk ebből a díjból is. Rendszerint ez azt jelenti, hogy nem a műszaki tartalomnak megfelelően fog szolgáltatni, hanem próbál „ügyeskedni”. 

Külső hatások:

Lehetőségek

Más vásárlói csoportok kiszolgálása
Ha egy takarító cég csak közbeszerzési tendereken pályázik, elkezdhet úgynevezett  piaci tendereken indulni, ahol nem állami finanszírozású intézmények a megrendelők, hanem piaci közegben működő vállalatok. Persze ebben az esetben a cégen belül más szemléletet kell kialakítani, hisz ezeknek a megrendelőknek más elvárásai, igényei, szokásai vannak.
Vagy pl. a lakossági szegmens felé történő nyitás is egy másik vásárlói csoportot jelent, de itt szükséges  a szemlélet váltás. Meg kell ismerni ennek a vásárlói csoportnak az igényét, elvárást, és ehhez kell alakítani a kínált szolgáltatást.   

Kiegészítő szolgáltatások hozzáadása a portfólióhoz
A takarítási szolgáltatások mellett kiegészítő szolgáltatások lehetőségének ajánlása a megrendelőnek, egy komplexebb kiszolgálás érdekében. Ilyen lehet pl: karbantartások, üzemeltetés, hulladékgazdálkodás, őrzés, irodai kellékek kereskedelme, kertészet stb. Nagyon fontos, hogy átgondoltan és felkészülten, kellő hozzáértéssel szabad csak belevágni a portfolió bővítésbe, mert a hozzá nem értés komoly presztízs vesztéshez vezethet.

Lehetőség jobb stratégiai partnerek csoportba kerülésre
Ahhoz, hogy jobb stratégiai megrendelői partnereket tudhasson magának egy takarítócég, első lépésként el kell végeznie egy megrendelő tisztítást.  Meg kel vizsgálni az összes partnert, együttműködés, jövedelmezőség szempontok szerint, és azoknál a partnereknél melyek fennakadtak a szűrésen, újra kell gondolni a további együttműködés lehetőségeit. Amennyiben nem sikerül konszenzusra jutni a megrendelővel, meg kell szüntetni az együttműködést annak érdekében, hogy kellő energiákat, figyelmet tudjon a cég fordítani azokra a partnerekre, akikkel kölcsönös megelégedésen alapuló együttműködés már megvan, vagy szeretné, hogy legyen.

Fenyegetések

Lassuló piaci növekedés
A takarítandó területek ma már nem növekednek jelentős mértékben, hiszen nem épülnek új épületek oly mértékben, hogy évente megduplázzák a takarítandó területet. Így a versenytársak egymástól tudnak megrendelőket szerezni. Éppen ezért fontos a folyamatos innováció, mert aki lemarad, az könnyen kiszorulhat a piacról.

Kedvezőtlen kormányzati politika
Ez egy olyan tényező, melyre nincs hatása a piacnak. Volt már rá példa, hogy a minimálbért egyik évről a másikra, közel a duplájára emelték.
Vagy a bér és foglalkoztatási terheteket, adókat a vállalkozások számára kedvezőtlenül változtatták. 
Ezek kezelésére egy dolgot tud tenni a szakma: összefog, és egy közös álláspontot képvisel. Pl. megalkot egy TOD-ot (Takarítási ÓraDíj), azt képviseli, és ennek segítségével megpróbálja érvényesíteni érdekeit.

Sebezhetőség válság és üzleti ciklus esetén
A 10 évesnél régebbi cégek már megtapasztalhattak egy gazdasági válságot.
A takarító ipar talán abban a szerencsés helyzetben van, hogy a takarítást nem lehet mellőzni. Takarítani mindig kell, legfeljebb nem olyan gyakorisággal, és nem akkora területen.
Erre a tényezőre sincs ráhatásunk, azonban felkészülni úgy lehet szerintem, ha a cég pénzügyileg stabil.

Vásárlói igény és ízlés változása
Ismét vissza kell utalnom a korábban leírtakra: lépést kell tartani a piaci fejlesztésekkel, figyelni kell azokat, és akkor nem érhet meglepetésként a vásárlói igények változása. Egy takarító cégnek előbb kell értesülnie az innovációkról, mint a megrendelőnek, sőt neki kell a felhívnia figyelmét az újdonságokra.
Steve Jobs mondata jut eszembe: „Nem a vevőnek kell kitalálnia, hogy mit szeretne hanem nekünk, kell megmutatni..” 

Kedvezőtlen demográfiai változások
Ez  a fenyegetés nagyon is valós napjainkban.
Mint tudjuk a takarítói társadalom jelentős hányadát az 50 év felettiek és a nyugdíj előtt állók alkotják
A Ratkó korszak gyermekei akik 1950 és 56 között születtek tömegesen mennek nyugdíjba ebben az évtizedben. A Ratkó korszakban születettek  gyermekei a következő demográfiai hullám, de ők most 38-45 évesek, tehát életkoruk alapján még nem a tartoznak a takarítói társadalom legnagyobb tömegébe.      

Befejezés:

Sokszor fordulnak hozzám, hogy vállalkozni szeretnének és takarító cég alapításán gondolkodnak. Segítsek nekik, hogyan kezdjenek hozzá. Ilyenkor nehéz helyzetben vagyok, mit is mondjak nekik, mert mint minden szakmának, iparágnak megvannak a maga sajátosságai, amit csak akkor tanul, tapasztal meg az ember, ha benne van. És nem feltétlenül takarítóként, mert más megközelítés végrehajtóként dolgozni, mint egy cég működését belülről látni. 

Tízezer óra…
Azt olvastam, hogy tízezer órát kell foglakozni valamivel, legyen az hobbi vagy munka, hogy a téma szakértőjévé váljon valaki.
Teljesen egyetértek a fenti gondolattal.

Pintér Zoltán
MATISZ szakértő

Tags: , , ,


további cikkeiVissza az elejére ↑