EN  |  HU

OKOSAN - X. MATISZ KONFERENCIA

Publikálva 2019 okt 23 | szerző: Simon Zsuzsa

0

Sikeresen zajlott az OKOSAN X. MATISZ Tisztítás-technológiai Konferencia

2019. október 10-én tartotta meg a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség az éves konferenciáját a vecsési Airport Hotel Stációban. A konferencia fő témája a digitalizáció volt. Az előadók olyan fontos kérdéseket feszegettek, hogy a digitalizációt milyen formában, és milyen hatékonyan lehetne az előnyünkre felhasználni a szakmában. 

Az előadások előtt a MATISZ elnöke, Paár Zoltán köszöntötte a megjelenteket, majd a konferencia főszponzora a Future FM Zrt. vezérigazgatója Batári Ferenc kapott szót. Ezt követően került sor a 2020-as év MATISZ szakértőinek avatására.

Elhangzott, hogy a szakértői tanúsítási rendszer átalakításra került. A korábbi vizsgarendszer helyett a jövőben a szakértőknek, illetve a szakértő jelölteknek kreditpontok gyűjtésével kell eleget tenniük a velük szemben támasztott követelményeknek. Az átalakítás célja, hogy a Szövetség szolgálatában mindig olyan szakértők legyenek, akik bebizonyítják évről-évre, hogy a tudásukkal és elhivatottságukkal nemcsak a Szövetséget, hanem a szakma életét is segítik. A Szövetség mindig örömmel látja az új szakértőket, jelentkezni folyamatosan lehet a szakerto@archiv-matisz.matisz.org e-mail címen.

Digitalizációs helyzetkép

A GKI Digital képviseletében Madar Norbert több kérdésre is próbált választ adni a jelenlévőknek.

Digitalizáció a hétköznapjainkban:

Képet kaptunk arról, hogy mit jelent a digitalizáció a hétköznapjainkban. Mennyire befolyásolja az életünket, mennyire veszi át a hagyományosnak tekinthető dolgoktól a vezető szerepet.

Mit is jelent tulajdonképpen a digitalizáció?

Az emberek nagy többsége szerint a digitalizáció kimerül az internet használatában. Az előadás során azonban bemutatásra került, hogy milyen más területeken beszélhetünk a digitalizációról.

Milyen formái lehetnek, hogyan lehet mérni?

Bemutatásra került, hogy nemcsak hardveres, vagy szoftveres digitalizációról beszélhetünk, hanem munkaerő-, illetve folyamat digitalizációról is.

Mit értenek a vállalatok a digitalizáció alatt?

Megtudhattuk, hogy magyar vállalatok mit értenek digitalizáció alatt, illetve az egyes vállalati folyamatokon belül hol, és milyen megoszlási arányban van jelen a digitalizáció a hagyományosnak mondható folyamatokkal szemben.

Választ kaptunk arra, hogy a digitalizációs folyamatok kialakításának mi a legnagyobb hátráltató tényezője, illetve hatása.

Madar Norbert előadása itt elérhető

 

Connected Cleaning

A Kärcher Hungária Kft. képviseletében Horváth Zoltán mutatta be a cég legújabb digitális megoldásait.

Két rendszert kínálnak a cégeknek hatékonyságuk, szolgáltatási minőségük növelése érdekében.

Kärcher Fleet rendszer:

A gépparkba többek között beépített GPS alapú nyomkövető rendszer segítségével a szolgáltatás vezetője a nap bármely pillanatában információt kap arról, hogy az adott takarítógép és személyzete a tisztítás technológia folyamatának mely pillanatában van.

Láthatóvá válik, hogy az adott géppel végzett munkamenet során a technológiai fegyelem be lett-e tartva, ellenőrizhető, hogy a takarítószemélyzet az adott munkaciklust kitöltötte-e.

Ezzel a megoldással nő az adott szolgáltatás átláthatósága, tervezhetősége, minősége.

Kärcher Manage rendszer:

Vonalkód és vonalkód olvasó segítségével a szolgáltatás minőségének hatékonysága, illetve a szolgáltatás ellenőrizhetősége tovább javul. A rendszer lényege, hogy minden olyan helyiségbe, vagy felületre, amely a tisztítási folyamatban részt vesz, egy vonalkód kerül. Az adott takarítási feladatok elvégzése után a takarítást végző személyzet a vonalkódot beolvasva tulajdonképpen készre jelenti a feladat elvégzését.

A rendszer nagyszerűsége a sokrétű felhasználásában rejlik. Alkalmas a munkaidő nyilvántartásra, a szolgáltatási minőség növelésére, a személyzet teljesítményének mérésére, hatékonyságuk növelésére, stb.

Mindkét rendszer netes alapú, így nemcsak a szolgáltatást végző vállalkozás, hanem a megrendelői oldal is meg tudja nézni, hogy a szerződése hogyan teljesül.

Ezen túl mindenféle jelentés, kimutatás készíthető a rendelkezésre álló adatokból, mely tovább szolgálja a hatékonyság növelését.

Horváth Zoltán előadása itt elérhető

 

A szolgáltatás mérésének gyakorlata – SLA alapú szolgáltatás management

Az SLAmetrix Kft. képviseletében Fischer Zsolt egy olyan szolgáltatástámogató rendszert hozott a megjelenteknek, amely segítségével a szolgáltatás minősége, hatékonysága mérhetővé válik.

Továbbá a már kialakított szolgáltatás a rendszer bevezetésével segít a folyamatok tökéletesítésében, továbbfejlesztésében.

Rendszerük moduláris felépítésű, ezáltal felhasználhatósága is többrétű. A jelenlévők a takarítási szolgáltatásokhoz felhasználható „takarítás ellenőrző” modult láthatták.

A modul a szükséges bemeneti adatok: helységkönyv, szolgáltatási jegyzék, minőségre vonatkozó meghatározások alapján állítja elő a kimeneti adatokat. A rendszerből kinyerhető adatok felhasználása sokrétű, és többek között a  takarítás ellenőrzéséhez is ad segítséget.

A helységkönyv, illetve a szolgáltatási jegyzék, valamint adott felületekhez rendelt súlyszámok pontos meghatározásával objektíven, és egzakt módon tudja mérni akár a szolgáltatást végző cég, akár a megrendelője.

A szolgáltatás minőségének mérésén túl előállíthatóak még teljesítésigazolások, munkatervek, stb. Ez a szolgáltatás irányítási rendszer szintén webalapú, elérhető PC-n vagy okos telefonon keresztül is.

 

Budapest Cleaning Show 2020

Paár Zoltán a MATISZ elnöke örömmel jelentette be, hogy 2020-ban is megrendezésre kerül a Budapest Cleaning ShowA vásár alkalmat ad arra, hogy a szakma koncentráltan értesüljön a különböző innovációkról, újításokról. Lehetőséget ad arra is, hogy magyarországi piaci szereplőkön túl az országon kívüli szakemberek is értesülhessenek az ország, illetve a régió szakmaspecifikus híreiről.

Ezen túl a kiállítás hivatott növelni a szakma társadalmi elfogadottságát, valamint mélyíteni a szolgáltatói és megrendelői oldal közötti kapcsolatokat. A show két teljes napon át tart majd, közel 70 kiállítóval, több mint 4.000 négyzetméter kiállítási területtel, melyből 250 négyzetméter lesz a technológiai bemutatótér területe.

A kiállítással a szövetség célja azon túl, hogy a magyar piaci szereplőket, tisztítás-technológiai szakembereket, beszerzőket, gyártókat, intézményi megrendelőket, létesítmény üzemeltetőket összehozza, az, hogy a régió meghatározó eseménye legyen.

https://budapestcleaningshow.hu/

 

Munkaerőpiaci sajátosságok a takarításban – „okos” megoldások HR szemmel

Az előadó Takács Katalin a Future FM Zrt. HR üzletág igazgatója, valamint a LEO HR munkacsoport vezetője nem megoldásokat határozott meg az előadásában. Inkább gondolatébresztő mondatokat fogalmazott meg, melyek elvezethetik a szolgáltató cégeket azokhoz a megoldásokhoz, melyek számukra a legáhítatottabbak.

      

Bemutatta, hogy tapasztalatai alapján jelenleg melyek a leginnovatívabb eszközök a takarításban.

Összefoglalta, hogy a már-már túlzott innovációéhség mellett vajon melyek a legfontosabb megrendelői elvárások. Átfogó képet kaptunk a munkavállalókról, és a digitalizáláshoz való affinitásukról. Fontos a fiatal generáció számára vonzóvá tenni a szakmát, és nem elrettenteni az idősebbeket.

Az előadás végére elgondolkodhattunk azon, hogy melyek tehát a szakmával, a szolgáltatásokkal szemben támasztott igények, és milyen dilemmákkal kell szembesülnünk ahhoz, hogy ezeket az igényeket kielégítsük.

Takács Katalin előadása itt elérhető

 

Digitális takarítás: kényszer vagy lehetőség

Ritz Tibor tisztítás-technológiai szakértő az előadásában arra kereste a választ, hogy vajon kényszert vagy lehetőséget jelent a digitalizáció a takarítási szolgáltatással foglalkozó vállalatok számára.

Elsődleges problémának jelölte meg, hogy bár a szektor cégei árbevételének növekedése nagyon lassú még mindig veszteséges üzletágról beszélhetünk. Eredményt leginkább azok a vállalkozások érnek el, akik nem tisztán csak takarítási szolgáltatásokat nyújtanak, hanem komplex megoldásokat kínálnak. Ennek oka az, hogy a pusztán csak takarítással foglalkozó cégek megítélése nagyon alacsony, nem gondolják, hogy ezen a vállalkozások munkájában bármiféle hozzáadott érték lenne.

Kiútként az előadó felsorolt néhány megoldást, amely elvezetheti a szolgáltatókat ahhoz, hogy a megrendelői oldal a tevékenységük hozzáadott értékét meglássa.

Meghatározásra kerültek a digitalizáció fokai is. Így minden résztvevő be tudta sorolni, hogy a saját vállalkozása, vagy munkáltatója a digitalizáltság melyik fokán helyezkedik el.

Meghatározásra került egy, a digitalizációt célzó stratégia is, melynek mentén kialakíthatóvá válik a totális transzparencia.

Ritz Tibor előadása itt elérhető

 

Megújuló, minőségi mesterképzés Magyarországon:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Mezi Melinda mestervizsga referens tájékoztatta az összegyűlteket az újonnan bevezetésre kerülő tisztítás-technológiai mester képzésről és vizsgarendszerről.

Elmondása szerint az első mestervizsgát 2020. januárjában lehet majd letenni. Maga a mesterképzés nemcsak szakmai képzést, hanem pedagógiai és gazdasági képzést is magában foglal.

Azok a szakemberek jelentkezhetnek a képzésre, akik minimálisan 5 év szakmai tapasztalattal, és megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. Továbbá a mestervizsgát 5 évente kell majd megújítani. Ezt összesen háromszor kell megtennie a mestervizsgát tett szakembernek, mivel 15 éves „mester múlt” után további megújításra már nem lesz szükség.

Az előadás végén pedig a mesterképzés oktatási háttéranyagát átvehették az érdeklődők.

További információ:

https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek

https://mkik.hu/mestervizsgara-felkeszito-jegyzetek-es-peldatarak

 

Pódium beszélgetés – digitális rendszerek a gyakorlatban

A konferencia végén a résztvevők feltehették kérdéseiket a Magyar Államkincstár üzemeltetési referensének, Molnár Dánielnek, illetve a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. gondnokságvezetőjének, Tóth Józsefnek. E két intézményben már több éve bevezetésre került, és a napi élet során használatban van a Kärcher Hungária Kft. Manage, és az SLAmetrix Kft. rendszere.

A feltett kérdések és az adott válaszok alapján elmondható, hogy bár a rendszerek bevezetése a szolgáltatás díját megnöveli ugyan, de növeli a szolgáltatás minőségét, ellenőrizhetőségét, tervezhetőségét.

Az előadások között a kávészünetek, és ebédszünet remek lehetőséget biztosítottak a kötetlen beszélgetésekre, az ebédszünet után pedig a Nézőművészeti Kft. és a Budaörsi Latinovits Színház közös előadása (Katona László és Molnár Gusztáv) biztosította a remek hangulatot. 

A kézmosás fontosságáról

 

A konferencia képei megtekinthetőek itt:

[nggallery id=96]

Tags: , ,


további cikkeiVissza az elejére ↑