EN  |  HU

Környezetbarát védjegy

Publikálva 2017 júl 12 | szerző: Szedlacsek Brigitta

0

Környezetbarát takarítás – új feltételrendszer!

A Környezetbarát Termék KT-64 Környezetbarát takarítási szolgáltatás feltételrendszere 2014-ben lépett életbe. A feltételrendszer 2017. március 31-ig volt érvényes. 

A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló – többször módosított – 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet értelmében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke tanúsító Csoportja biztosította a szakmai szervezetek, így a MATISZ számára, hogy a minősítési feltételek tervezetéről véleményt nyilvánítson.

Ennek megfelelően a MATISZ tisztítás-technológiai szakértői véleményezték, módosító, pontosító javaslatokkal látták el a felülvizsgált feltételrendszer tervezetét.

A felülvizsgálat elsődleges célja, hogy a feltételek közeledjenek az EU Ökocímke feltételeihez, hogy ezáltal a magyar feltételrendszernek megfelelni tudó pályázók számára az uniós ökocímke megszerzése egyszerűbb legyen. További cél volt a feltételrendszer egyszerűbb, átláthatóbb, felhasználóbarátabb legyen.

Az Értékelő és Minősítő Bizottság által elfogadott felülvizsgált feltételrendszer 2017. április 1-től lépett hatályba, amely a felülvizsgálatot követően 2022. december 31-ig hatályos.

A hatályos KT-64. feltételrendszer itt tekinthető meg.

A 2017. évben elfogadott pályázati tájékoztató itt tekinthető meg.

A pályázati segédanyagok a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke tanúsító csoport honlapján itt érhetők el.

További információkért kérjük, tájékozódjon a következő elérhetőségeken:

Dr. Éri Vilma, vezető tanúsító, e-mail: eri.vilma@hoi.hu; eriv@hoi.hu
László Krisztina, junior tanúsító, e-mail: laszlo.krisztina@hoi.hu; laszlok@hoi.hu
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Környezetbarát Termék és Európai Ökocímke Tanúsító Osztály
1223 Budapest, Park utca 2.
Tel.: +36 1 362 8139
www.hoi.hu

A www.okocimke.hu weboldal az átalakulás miatt szünetel.

A felülvizsgált feltételrendszer, összehasonlítva az előzővel, a következő főbb változásokat tartalmazza:

Érvényességi kör, azon belül külön meghatározásra került, hogy a feltételrendszer nem vonatkozik ipari üzemek takarítására, fertőtlenítésre, alpinisták által végzett ablaktisztításra, nem rendszeresen végzett takarítási szolgáltatásokra (rendszeres a takarítási szolgáltatás, amelyet minimálisan havonta, ablaktisztítás esetében minimálisan három havonta végeznek).
Kötelező követelmények, azon belül:
1. Tisztítóanyagokkal kapcsolatos követelmények, mint
     – a Környezetbarát tisztítóanyagok és termékek esetében a Szolgáltató akkor felel meg a követelménynek, ha a tevékenységéhez használt ökocímkés tisztítószerek térfogataránya az összes felhasznált tisztítószer mennyiségéhez viszonyítva meghaladja a 35 %-ot.
     – A nem ökocímkés termékek használatának kritériumai kiegészítésre kerültek.

2. A szolgáltatás keretében kihelyezett ökocímkés papíráruk arányára vonatkozóan a szolgáltatáshoz használt papíráruk (WC-papír, papír zsebkendő, szalvéta, kéztörlő) beszerzésére fordított összegen belül a Környezetbarát Termék védjeggyel, az Európai ökocímkével vagy más, ISO I. típusú ökocímkével rendelkező termékek vásárlására fordított összeg aránya legalább 80 % legyen.

3. A szolgáltatáshoz használt mikro-szálas textíliák arányára vonatkozóan a szolgáltatáshoz használt textíliák (száraz és nedves törlőkendők, felmosáshoz használt textíliák) beszerzésére fordított mennyiségen belül a Környezetbarát Termék védjeggyel, az Európai ökocímkével vagy más, ISO I. típusú ökocímkével rendelkező termékek aránya legalább 50 % legyen.

4. Hulladékokkal kapcsolatos követelmények kizárólag a veszélyes és a szelektív hulladékokra vonatkoznak.

Választható követelmények köre jelentősen bővült, és duplájára nőtt megszerezhető pontszámok száma.
Új elem vagy magasabb pontszámot ér:
– A Szolgáltatónál működő irányítási rendszerek esetében a Szolgáltató által kidolgozott eljárások a szolgáltatás minőségének ellenőrzésére és a feladatra kinevezett menedzser megléte
– Az ökocímkés tisztítószerek, a mikroszálas termékek előírtnál magasabb aránya
– Az ökocímkés termékek és szolgáltatások magas aránya
– Koncentrált, hígítatlan tisztítószerek használata
– Ökocímkés textilanyagból készült textilanyagú takarítóeszközök (száraz és nedves törlők, felmosófejek), szappanok, papíráruk és elektromos kézszárítók
– A porszívók, mosógépek energiahatékonysága
– A Pályázó ingatlanában keletkező hulladék szelektív gyűjtése
– Környezetbarát járműpark

Pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amely Társaság konzultációt nyújt a pályázatra történő felkészüléshez, végzi a pályázatok értékelését, továbbá a miniszteri jóváhagyást követően megköti a védjegyhasználatra vonatkozó szerződést. (forrás: www.hoi.hu)

Tags: , , , , , , , , ,


további cikkeiVissza az elejére ↑