EN  |  HU

Publikációk

Publikálva 2016 dec 14 | szerző: Molnár Tibor

0

Impregnált mop technológia bevezetése gyógyszeripari tisztatéri környezetben

Molnár Tibor MATISZ Tisztítás-technológiai szakértő esettanulmányának rövidített verziója.

Magyarország egyik meghatározó gyógyszeripari vállalata a tisztatér technológia terén mind a fejlesztésben, mind a gyártásban komoly hagyományokkal és szakembergárdával rendelkezik, a régió legjelentősebb vállalati innovációs bázisa.

Előzmény

A Megrendelő (a továbbiakban Partner) az alábbi elvárásokat fogalmazta meg:

 • tisztaság, a gyártási környezet maximális megfelelősége
 • igazodva a naponta változó igényekhez, zökkenőmentes szolgáltatás
 • előzetesen meghatározott takarítási technológia működtetése
 • rugalmasság, nyitottság új feladatok, új kihívások elé
 • megoldási javaslatok (technológia, kivitelezés)
 • dokumentálás (takarítási folyamatok teljes körű rögzítése)
 • költséghatékony működés

A Szolgáltató (a továbbiakban Mi) a következőkkel tudott reagálni a kihívásokra:

 • betanult, képzett dolgozók
 • ütemezett végrehajtás – határidők betartása
 • sztenderd szolgáltatási csomag
  – tisztatéri takarítás
  – tisztatéri berendezések tisztítása, fertőtlenítése
  – általános épülettakarítás: fekete és szürke terek (a tisztateret körül ölelő zóna)
 • proaktivitás, innováció

A legnehezebb – mint általában minden Megrendelőnél – a Partner számára is komoly kiadást jelentő havi szolgáltatási díj optimális megtervezése.

A Partner igénye a MI ígéretünk: „tisztaság minden körülmények között”

A Partner számára olyan megoldást kellett kínálni – kizárólagosan a tisztatéri környezetre tekintettel – ami az igényeit és elvárásait maximálisan teljesíti.

Alaphelyzet

 1. A takarítás felmosás fázisa a tisztatér minősítésű területeken – a Partner által – az ún. háromvödrös módszerrel lett meghatározva.
  Két vödörben (1. és 2. vödör) az előírásnak megfelelő hígításban el kell készíteni a tisztító-fertőtlenítőszeres oldatot. A mopot először az első fertőtlenítőszeres vödörbe merítjük be és a harmadik (üres) vödör fölött kell kipréselni.
  A tisztítandó terület törlése után a második vödörben kell az öblítést elvégezni, majd a harmadik vödör fölött kipréselni.
  A felmosó moppal, egy öblítéssel a padozat kb. 4-5 m2-nyi (2×2 m-es), a falazat 8-12 m2-nyi (3×4 m-es) területét szabad feltörölni, illetve letörölni.
  A padozat szennyezettségétől függően 50 m2 vagy 10 öblítés után újonnan készített tisztító-fertőtlenítőszeres oldattal kell folytatni a takarítást. Falak takarítása esetén 100 m2 vagy 20 öblítés után újonnan készített tisztító-fertőtlenítőszeres oldattal kell folytatni a takarítást.
 1. Az ún. háromvödrös technológia alkalmazásakor a tisztavíz vételezésére és a szennyezett oldat, valamint szennyezett víz ürítésére csak a megadott helyiségek – összesen 2 darab takarítóeszköz tároló – volt kijelölve.
  A takarítóeszköz tároló helyiségeket csak az óra járásával ellentétesen (jobbról balra) lehetett megkerülni.
  Ez azt jelentette, hogy a tisztavízzel feltöltött ún. háromvödrös takarítókocsikat a felhasználás helyére, jobbra kiindulva kellett eljuttatni.
 1. Az első takarítandó helyiség, illetve helyiség csoport nagysága és a padozat szennyezettsége okán 50 m2 vagy 10 öblítés után újonnan készített tisztító-fertőtlenítőszeres oldattal kellett folytatni a takarítást.
 1. Az 1. pont alatti előírás és a 2. pontban leírt szabály miatt a teljes tisztatéri teret – a tisztateret körül ölelő zóna használatával – körbe kell járni.
 1. Nem lényegtelen információ, hogy minden egyes eltérő tisztatér besorolású helyiség, illetve helyiség csoport esetében a dolgozóknak be kell tartani az eszközök kezelésére és a beöltözésre előírt szabályokat.A gyakorlatban a folyamatos napi takarítás alkalmával összességében napi 20 óra, átlagos havi szinten közel 600 óra a ráfordított munkaidő. Ez jelentős többlet költséget jelentene a Partnernek.

MegoldásImpregnált mop technológia bevezetése

A módszer bevezetéséhez technikai háttér és kiszolgáló rendszer megvalósítása szükséges.

Technikai háttér: adagolók felszerelése.

 • az adagolással biztosított, hogy az előírt fertőtlenítőszer, az előírt hígítási arányban rendelkezésre álljon
 • a kialakított takarító eszköztárolók alkalmasak
 • a mopok előkészítését (impregnálását) ezekben a helyiségekben lehet végrehajtani

Kiszolgáló rendszer: az impregnált tiszta mopok előkészítésére / tárolására, illetve a tisztítási folyamattal szennyezetté vált mopok gyűjtésére alkalmas zárt edényzet.

 • a színkódolható boxok (tároló dobozok) használatával alapvetően elkülönül az impregnált tiszta mop és a szennyezett mop
 • külön jelöléssel ellátott boxokban történik az eltérő besorolású tisztaterekben felhasználásra kerülő mopok előkészítése / tárolása
 • az előkészített mopok a lezárt boxokban kerülnek a felhasználás helyére
 • a mopokat közvetlenül a boxból helyezhetjük a tartóra anélkül, hogy hajolgatnánk, ill. a padlóval, vagy a moppal érintkezne a kezünk
 • 1 darab moppal cca. 15-20 m2 felületet tudunk megtisztítani
 • az elhasznált, szennyeződött mop elhelyezésre kerül az erre rendszeresített zárható tároló edénybe, és kerülnek vissza a gyűjtési helyre

Megvalósítási előnyök:

 • a lezárt boxokban előkészített mopokat a felhasználási helyre történő szállítása speciális szállító kocsik alkalmazásával
 • a technológia szerint előírt felhasználás után a szennyezett mopok külön erre rendszeresített szennyes gyűjtő boxokba kerülnek
 • a szennyezett mopokat (a lezárt boxokban) a kiürült tiszta mop tároló rekeszekkel együtt elegendő egy műszak alatt egy alkalommal visszaszállítani a kialakított takarító eszköztárolókhoz

Technológiai előnyök:

 • magas higiéniai biztonság a zárt rendszernek köszönhetően
 • garantált vegyszer koncentráció
 • magas higiéniai szint – az egyutas rendszernek köszönhetően
 • könnyen elsajátítható, logikusan felépített rendszer
 • ergonómiai munkafolyamat: csak a szükséges mennyiségű tisztítószer kerül felhasználásra és mozgatásra
 • csökken a víz felhasználás
 • gyakorlatilag nem keletkezik szennyezett víz, csökken a szennyvíz kibocsátás

Az impregnált mopok előkészítésének munkaidő igénye naponta 4 óra, havonta 120 óra.

A megtérülés napi 16 óra munkaidő ráfordítás – ez 2 fő 8 órás dolgozó teljes napi munka ideje.

… és a környezetterhelés csökkenése szinte nem is számszerűsíthető.

Eredmény

 • proaktivitás, innováció, rugalmasság
 • új technológiai javaslat            → bevezetés
 • optimális munkaszervezet      → átszervezés
 • minőség irányítási rendszer átdolgozása és az új technológia bevezetése közösen a Partnerrel

A Partner részéről az impregnált mop technológia bevezetésének az ötletét első percétől nagy érdeklődés fogadta. Az egész átállási és megvalósítási folyamatot támogatták.

Az újítás gyakorlati bevezetése a helyi szolgáltatásvezető közreműködésével és a dolgozók pozitív hozzáállásával tudott csak megvalósulni.

Tags: , , , , ,


további cikkeiVissza az elejére ↑