EN  |  HU

Bizottság

A MATISZ 2010-től négy bizottságot működtet, amelyeket a tagszervezetek által delegált tagok alkotják, és indulásuk feltétele, hogy a tagság 10%-a reprezentált legyen benne. Minden szervezet maximum egy tagot delegálhat.

A MATISZ várja azokat a tagokat, akik munkájukkal szívesen segítik céljai megvalósításában.

A bizottságok önállóan, de a MATISZ Elnökség felügyelete alatt végzik munkájukat, havonta egy alkalommal üléseznek és rendszeresen beszámolnak az elnökségnek, eredményeikről, tárgyalásaikról a MATISZ honlapján informálják a tagságot.

A bizottságokba jelentkezni a bizottsági elnököknél vagy a jelentkezési lap kitöltésével és az info@archiv-matisz.matisz.org címre történő elküldésével lehet.

Egészségügyi Bizottság: elnök, Böcskei Gábor

Köz- és Piaci Beszerzési Bizottság: elnök, Pettkó András

E-mail: kozbeszerzes@archiv-matisz.matisz.org
Bejelentő Lap Megkifogásolt Közbeszerzési Eljárásra

Szakmafejlesztési és Szakképzési Bizottság: elnök, Ritz Tibor.

Környezetbarát Tanúsítvány Bizottság: elnök, Kovács Lajos

 


Vissza az elejére ↑