EN  |  HU

Korábbi rendezvényeink

Publikálva 2018 jan 11 | szerző: Kapcsándi Dóra

0

A kórházi takarítás dilemmái napjainkban

A 2017. november 28-án megrendezett MATISZ Szakmai Nap a kórháztakarítás témája köré szerveződött, amelyen Kalamár-Birinyi Edit, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kórházhigiénés és textilellátó osztály vezetője tartott előadást az eddigi tapasztalatairól, a kérdéskör nehézségeiről. Az ott elhangzottakat most – előadásai során első alkalommal – írásban is megosztja az érdeklődőkkel.

A környezeti infekciókontrollon belül a felületfertőtlenítés jelentősége az egészségügyi ellátással öszefüggő fertőzések megelőzésében az utóbbi években egyre inkább előtérbe került. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy szükség van szakmán belüli és különböző szakmák közötti együttműködésre is annak érdekében, hogy valamennyi érintett fél elégedett lehessen a kórházi higiénia színvonalával.

A gyógyító-betegellátó intézmények tisztaságának mértéke nemcsak a betegellátó intézmény általános megítélését befolyásolja, de a betegellátás hatékonyságával is szoros összefüggésben van, mivel nélkülözhetetlen a nosocomiális infekciók megelőzésében. Minden fertőzést megelőző startégia a fertőzési lánc elemei közötti kapcsolat megszakításán alapul. A környezet felületeit, tárgyait “kórokozó hordozónak” tekinthetjük, így a megfelelő infekciókontroll tevékenység érdekében startégiát kell kialakítani, amelynek ki kell terjednie ezekre a környezeti elemekre is.

Az egészségügyi intézményekben a hatékonyság iránti fokozott igény egyre több változást hoz, nem csupán az alaptevékenység, hanem az úgynevezett háttérszolgáltatások, például a takarítás tekintetében is. Az egészségügyi fertőtlenítő takarítás elméleti és gyakorlati részét átfogó ismeretanyag nélkülözhetetlen, mind a saját takarítás szervezése, mind a takarítási tevékenység kiszervezése, kontrollja során.

Célunk olyan szakmailag teljeskörűen szabályozott szakma-specifikus adatgyűjtési, dokumentálási és adatszolgáltatási kötelezettség a tisztítás-technológiai tevékenység sajáterős megvalósítása vagy külső szolgáltatás megversenyeztetésével, megrendelésével kapcsolatban, mely minden érintett által elfogadott mind a piaci szerződések, mind a közbeszerzési eljárások során.

A fenti problémák megoldása, csak a szükséges szakmai összefogás révén lehetséges, így meggyőződésem, hogy a tisztítás-technológiai szakemberek, kórházi vezetők, kórházhigiénikusok között együttműködést kell kialakítani annak érdekében, hogy az egészségügyi intézményekben a fertőtlenítő takarítás mindenki – ápoltak, látogatók, szolgáltatók és megrendelők – számára megfelelő legyen, valamennyi érintett elégedett legyen.

Több éves tapasztalat alapján bárki előtt világos lehet, hogy a takarítási szolgáltatás ellenőrzése és kontrollja milyen nehézségeket vet fel. Mert tulajdonképpen, mit takar a megfelelő teljesítés fogalma a kórház takarításban? Mi alapján tudjuk azt számon kérni? Milyen kritériumok vannak a fizikai, mikrobiológiai tisztaság, a megfelelő vegyszer használat, a technológia terén? Ahhoz, hogy valamit tudjunk ellenőrizni, már a pályázatban kiírt tényezők, elemek – létszám, óraszám, műszaki tartalom, főtáblában foglaltak, munkaterv – tekintetében is pontos megfogalmazásra van szükség.

Talán az első fontos lépés, hogy minden intézményben a megrendelő és a szolgáltató egyetértésével megfogalmazásra kerüljön, mit értenek elfogadható minőség alatt, mely feladatokat tekintik prioritásnak, amelyek a betegbiztonság szempontjából a legfontosabbak. Ez persze nem konfliktusmentes feladat, de alapos munkával és sok türelemmel el lehet jutni a célig. Először javasolt áttekinteni a meglévő folyamatokat, gyakorlatot, protokollokat, ha szükséges, közösen egy új módszertant is ki lehet dolgozni a hatékonyság növelése érdekében.

Fel kell ismerni az egészségügyi intézmények, az egészségügyi ellátás területein a takarítói szolgáltatás fontosságára és a szakmai követelményeket minden intézménynek ennek megfelelően kell meghatároznia. A szolgáltatást folyamatosan felügyelni, ellenőrizni kell, amelynek során az eredményes és költséghatékony környezeti infekciókontrollal hozzájárulhatunk a kórházi betegbiztonság- és minőségfejlesztési programok sikeres megvalósításához.

Tapasztalataink alapján szükségesnek tartjuk az egészségügyi takarítás új módszertanának, minimumrendszerének kidolgozását, amely tartalmazza a tisztítás-technológiai utasításokat, egészségügyi intézményekre speciálisan összeállított ajánlati, objektív minőségellenőrzési rendszert, mely valamennyi egészségügyi intézménynek segítséget, minimális elvárási szintet ad.

Olvassa el Kalamár-Birinyi Edit előadását!

A rendezvényről készült összefoglalót itt találja!

Tags: , , , , , , , , , ,


további cikkeiVissza az elejére ↑